اتوگالری هیرسا – فروش خودرو

اتوگالری هیرسا – فروش خودرو

با توجه به آمار بازدید قابل توجه از سایت هیرسا ، این شرکت امکان فروش خودرو از بخش اتوگالری را صرفا برای مشتریان خود فراهم نموده که به شرح ذیل می باشد :

 

۱- تمامی امکانات در بخش فروش بصورت کاملا رایگان می باشد .

۲-در پروفایل خودرو در قسمت فروش ، شماره تماس فروشنده بصورت مستقیم قرار میگیرد .

۳- در صورت تماس مستقیم با شرکت جهت خرید خودرو مورد نظر ، اطلاعات تماس در اختیار مشتری قرار داده می شود  و هیچگونه فروشی توسط شرکت انجام نمی شود .

۴- هرگونه تغییر و یا حذف آگهی با هماهنگی مشتری انجام گرفته و شرکت به هیچ وجه تغییراتی در متن و یا توضیحات انجام نخواهد داد .