اخبار و گزارشهای منتشر شده حاکی از افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو و افزایش ۲ درصدی ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ است
اخبار و گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۳ تعرفه واردات خودرو ۱۵ درصد وارزش افزوده ۲ درصد افزایش  خواهد یافت. این قانون برای خودروهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اعمال خواهد شد .