توقف واردات خودرو دلیل افزایش قیمت خودرو ها نیست / ثبت سفارش خودرو برقرار خواهد شد

توقف واردات خودرو دلیل افزایش قیمت خودرو ها نیست / ثبت سفارش خودرو برقرار خواهد شد

علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، توقف موقف ثبت سفارش خودرو توسط متقاضیان دلیلی بر توقف همیشگی واردات خودرو نیست و تمامی ثبت سفارش خودرو ها دارای مدت ۶ ماه اعتبار نیز می باشند. ایشان همچنین اعلام کردند در حال حاضر متقاضیان می توانند در مراکز معتبر اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند و هیچ مشکلی در واردات خودرو وجود نخواهد داشت. در ادامه ایشان با بررسی آماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند که در شش ماه اول سال جاری ۴۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق گمرک وارد کشور شده است که در مقایسه با سال گذشته تغییری معادل ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش حدود ۴۰ درصد را شاهد هستیم.

علی‌آبادی فراهانی اضهار داشت که علت افزایش قیمت خودرو هم اکنون، انتشار اخبار بی اساسی مانند توقف واردات خودرو در رسانه ها می باشد در صورتی که با توجه به آمار واردات خودرو در کشور می بایست در بازار خودرو شاهد کاهش قیمت خودرو ها باشیم اما انتشار شایعات و اخبار بی اساس موجب عکس این موضوع شده است و متاسفانه باعث افزایش قیمت خودرو شده است. ایشان در ادامه بیان داشتند که در حال حاضر بر اساس دستور العمل ها و سیاسیت های پیشنهادی از طرف هیئت دولت ثبت سفارش خودرو به صورت کاملا موقت بسته شده است و تا زمان انتشار دستور العمل جدیدی بسته خواهد ماند.

در حال حاضر نیز ترخیص و آزاد سازی خودرو های وارداتی در گمرک بوسیله تطبیق شماره شاسی و تأیید سیستمی نمایندگی بدون هیچ مشکلی در حال انجام می باشد. ایشان در ادامه یادآور شدند که ترخیص تمامی خودرو های وارداتی می بایست بر اساس قانون و با مطابقت شماره شاسی اشاره شده در تفاهمنامه عرضه خدمات گارانتی و تایید سیستم نمایندگی انجام گردد.