ه گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه سازان گفت : تاکنون به صورت مستقیم به قطعه سازان ارز مبادله ای اختصاص نیافته و صرفا در مواردی به برخی قطعه سازان بواسطه خودروسازان ارز مبادله ای اختصاص یافته است.
علی اکبر جوان روح در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به ارزبری صنعت خودرو و ضرورت اختصاص آن به خودروسازان افزود : ارزبری قطعه سازان بسیار محدود است جزء قطعه سازانی که با عنوان سازنده صرفا واردکننده قطعات برای شرکتهای خودروسازهستند.
وی همچنین  به تاثیر ارز مبادله ای بر صنعت خودرو اشاره کرد و تاکید کرد :  اثر مثبتی که اختصاص ارز مبادله ای می تواند بر صنعت خودرو داشته باشد خروج صنعت خودرو از بازار ارز آزاد است به طوری که با کاهش تقاضای ارز ، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
وی گفت : در شرایطی که قیمت عمومی کالاها با ارز آزاد محاسبه می شود اختصاص ارز مبادله ای فرصت خوبی است که تولید کنندگان می توانند از آن استفاده نمایند قطعا این موضوع در هزینه تمام شده تولید تاثیر گذاشته اما اینکه در قیمت محصول اعمال شود بستگی به تولیدکننده دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه تا زمانی که تعادلی در بازار خرید و فروش بوجود نیاید ، تولید داخل رشد نخواهد کرد، افزود : افزایش نرخ ارز و عدم افزایش درآمد عمومی متناسب با نرخ ارز و تورم موجب برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا شده است بنابراین تا زمانی که تعادل اقتصادی بوجود نیاید تولید خودرو و رشد صنعت خودرو همچنان دچار مشکل خواهد بود.
وی در ادامه مهم ترین دغدغه قطعه سازان داخلی را کاهش تولید ناشی از افت توان اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت : تا زمانی که توان اقتصادی جامعه بهبود نیابد و پول ملی تقویت نشود مشکل تولیدکنندگان و قطعه سازان نیز به جهت افت درآمد عمومی و کاهش تولیدادامه خواهد داشت.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : تا زمانی که و قیمت تمام شده تولید بالا باشد و  درآمد عمومی افزایش نیابد این دور باطل ادامه داشته و صنعت خودرو از شرایط فعلی تولید خارج نخواهد شد.