سیستم محاسبه قیمت

سیستم محاسبه قیمت

گروه بازرگانی هیرسا افتخار دارد برای اولین بار در ایران سیستم محاسبه قیمت خودرو های وارداتی را در اختیار مشتریان و همکاران گرامی قرار دهد . لازم به ذکر است هزینه محاسبه شده در این سیستم شامل کلیه هزینه های خودرو از زمان حرکت از کشور امارات تا زمان شماره گذاری خودرو در ایران می باشد و شما براحتی می توانید با اضافه کردن قیمت خرید خودرو در امارات به حمع کل محاسبه شده در سایت ، قیمت تمام شده خودرو مورد نظر در ایران را بدست آورید .

 

ورود سیستم محاسبه قیمت خودرو