آیا می‌دانید راندن خودرویی بدون سیستم تعلیق چقدر ناخوشایند خواهد بود؟ حالا اگر هر روز همین اتفاق بیافتد چه خواهد شد؟ این شرایطی است که برای بسیاری از افراد روی ویلچر اتفاق می‌افتد. یک کمپانی محصول جدیدی تولید کرده و سیستم تعلیق را در دورن چرخ جای داده است. این محصول در سال جاری وارد بازار خواهد شد. این طرح، ایده پسر کشاورزی است که با وجود شکسته شدن لگن خویش، می‌خواست در زمین کشاورزی کار کند و پس از آزمایشات متعدد تصمیم می‌گیرد این کار را انجام دهد.
302
کمپانی Softwheel این پروژه را به دو محصول تبدیل می‌کند، یکی برای ویلچر و یکی برای دوچرخه. هر دو محصول از سه کمک فنر، که کار پره چرخ را نیز انجام می‌دهند، بهره می‌برند. معمولا کمک فنرها ساکن هستند. در زمان فشار بیش از اندازه، توپی مرکزی نسبت به دست انداز موجود واکنش نشان می‌دهد. نکته جالب اینجاست که کاربر می‌تواند میزان ثبات پره ها را تنظیم کرده و یا اصلا آنها را قفل کند.
طراجی چرخ ضربه گیر
در حال حاضر کمپانی مذکور بر روی همین دو محصول کار می‌کند، اما احتمال دارد در آینده وارد صنعت خودروسازی نیز بشود. به نظر این کمپانی، احتمال دارد حدود یک دهه طول بکشد تا این تکنولوژی عجیب در خودروها نیز مورد استفاده قرار گیرد. حتی رییس کمپانی Softwheel این تکنولوژی را به کمپانی دایملر نیز معرفی کرده، اما جزئیات چندانی در دسترس نیست.

منبع : ۱car