به گزارش ، روابط عمومی اتحادیه نمایشگاه داران به نقل از رئیس اتحادیه اعلام كرد:بر اساس بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور و مواد ۱و۵ آئین نامه اجرایی تبصره مذکور ماده ۱ در ۳۱/۴/۸۶ به تایید مقام محترم رئیس جمهوری رسیده است و طی شماره ۶۹۳۷۵/ت/۳۷۴۵۶/ک مورخ ۴/۵/۸۶ به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است .
مدير روابط عمومي در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو گفت:ماده ۵ نیز به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است که بر اساس آن مقرر مي دارد كه از اول مرداد ماه ۱۳۸۶ کلیه خودروهای سواری و وانت وارداتی و تولید داخل كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند ، جهت شماره گذاری باید پایه گاز سوز ،دو گانه سوز یا بنزین سوز با مصرف سوخت ۶ لیتر و کمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی باشند.
این مقام مسئول افزود:طبق این مصوبه هیئت دولت مقرر نموده است واحدهای شماره گذاری تحت امر بنیاد تعاون ناجا مستقر درکارخانجات تولید کننده خودرو یا مراکز تعویض پلاک و واحدهای شماره گذاری راهور سراسر کشور اقدام نمایند.
وی در ادامه توضیح داد :بر اساس این مصوبه به هنگام اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی معادل ۵% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از نهاد وارد کننده حقیقی و حقوقی و شرکتهای خودروسازی که اقدام به واردات خودرو نموده اند اخذ شده و به حساب ۶۰۲ خزانه ،تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از عوارض خودروهای تولید و وارداتی واریز می شود.
ایشان افزود:وارد کنندگان خودروهای وارداتی با مصرف بیش از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی موظفند علاوه بر مبلغ یاد شده ۵ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق وارداتی خودروهای وارداتی را به عنوان سهم فروشنده به حساب مذکور واریز نمایند.که این علاوه بر شرط خارج نمودن یک خودروی فرسوده از چرخه حمل ونقل کشور است .
وی افزود:کلیه خودروهایی که تاریخ ترخیص آنها بعد از ۱/۵/۸۶است مشمول این مصوبه و پرداخت ۱۰%هزینه اضافه هستند .برخی از احبان خودروهاي وارداتي که تاریخ ترخیص خودروهای وارداتی آنها قبل از ۱/۵/۸۶بوده است از این موقعیت سوءاستفاده نموده و اقدام به افزایش قیمت خودرو مربوطه جهت فروش در بازار نموده اند.
ایشان هشدار دادند:متقاضیان و خریداران خودرو در هنگام خرید حتما”پروانه ترخیص گمرکی و سند اصلی ماشین وارداتی را از فروشنده در خواست نمایند.عموم واردکنندگانملزم به ارائه كليه اسناد خودرو اعم از برگ بدون گوشه و پروانه ترخيص گمرگ و ساير مدارك مربوطه به خريداران مي باشند و خريداران مي بايست در چارچوب ضوابط يادشده اقدام به خريد خودروي وارداتي نمايند.
وی در ادامه گفت:توجه به سال ساخت خودرو خیلی مهم است و همچنین توجه به اینکه خودرو ساخت کشور مبدا بوده یا تحت لیسانس (كپي يا مونتاژ ) مي باشد حائز اهمیت است .به عنوان مثال قیمت خودروی BMWساخت کشور آلمان با BMWساخت کشور چین که تحت لیسانس کار می کند تفاوت فاحشی دارد .این مشخصات نیز در سند اصلی خودرو به طور دقیق درج می باشد .
این مقام مسئول در ادامه گفت:شماره گذاری خودروهای سواری و وانت سواری و وانت بنزین سوز تولید داخل که چرخه ترکیبی مصرف سوخت آنها بیش از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مسافت می باشد به استثنای خودروی MVM110که ۳ سیلندر بوده و تولید شرکت “مدیران خودرو”است ،از تاریخ ۱/۵/۸۶منوط به اجازه ستاد تبصره ۱۳ می باشد .
وی در ادامه گفت:سقف تولیدات بعضی از خودروسازان مثل شرکت سایپا و ایران خودرو توسط ستاد تبصره ۱۳ معین شده و تا همان سقف مجاز به شماره گذاری هستند و بیش از آن ممنوع است .و تا اطلاع ثانوی ستاد تبصره ۱۳ از صدورمجوزجهت شماره گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین سوز تولیدی سایر شرکتهای خودروساز داخلی معذور می باشد تا زمانی که سقف تولیدات آنها با صلاحدید ستاد تبصره ۱۳ مشخص شود.