پیشنهاد ویژه برای وارد کنندگان خودرو

شرکت بازرگانی هیرسا جهت تسریع روند واردات خودرو  برای وارد کنندگان محترم ، شرایط ویژه ای را به شرح ذیل در نظر گرفته است :

فروش ثبت سفارش و تبصره ۱۳ بصورت مدت دار و تحویل تحویل گواهی اسقاط به دو روش :

۱- تسویه حساب هنگام عقد قرار داد ترخیص خودرو

۲- تسویه حساب مدت دار بصورت چکی و ضمانت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما  تماس بگیرید .

 

پاسخ دهید