به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو گفت : در شرایط کنونی نیازی به کاهش تعرفه واردات خودرو نیست.
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو گفت : در شرایط کنونی نیازی به کاهش تعرفه واردات خودرو نیست.
علی اکبر ناصری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به طرح کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو افزود : با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ، کاهش تعرفه واردات خودرو تا این میزان ضرورتی ندارد اما در راستای آن باید خودروسازان داخلی ملزم به ارتقای کیفی محصولات تولیدی شوند.
وی ارتقای کیفی خودروهای داخلی را نیازمند نظارت و ایجاد برای شرکتهای خودروساز دانست و تصریح کرد : برای ارتقای کیفی تولیدات داخلی باید تعهداتی برای شرکتهای خودروساز ایجاد شود تا کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد.
وی با اشاره به رشد تولید خودرو در ماههای اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت : با ادامه روند افزایش تولید در شرکتهای خودروساز و تامین نیاز داخل، قطعا نیاز کمتری به واردات خودرو خواهد بود و با برنامه ریزی که وجود دارد می توان به دنبال آن صادرات خودرو را نیز افزایش داد.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به توان و نیروی داخلی، باید سازو کارهایی برای خودکفایی در صنعت خودرو به لحاظ کمی و رعایت استاندارد و رشد کیفی تبیین و دنبال شود.
ناصری ضمن تاکید بر عدم کاهش تعرفه واردات خودرو ، خاطر نشان کرد : در شرایط کنونی کاهش تعرفه واردات نباید جزء برنامه دولت قرار گیرد و چنانچه ضرورتی در این راستا وجود دارد باید روند کاهش تعرفه واردات به تدریج صورت گیرد.
وی گفت : البته دولت باید در جریان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند اما همچنان نظارت ها ی دولت در راستای کیفیت و رعایت استانداردهای تولید بر صنعت خودرو وجود داشته باشد.