کمک فنر یکی از اجزای مهم و اصلی سیستم تعلیق خودرو به شمار می رود که وظیفه آن جلوگیری از ارتجاع بیش از حد در خودرو است. بدین صورت که وقتی خودرو از مانعی عبور کرد، فنر شروع به ارتجاع می کند و کمک فنر به سرعت آن را به حالت ثابت در می آورد. اساس کار کمک فنر های متداول این گونه است که هنگام اعمال ضربه، کمک فنر به همراه فنر به راحتی جمع می شود، اما هنگام باز شدن، این فرایند به کندی انجام می شود.
کمک فنر ماشین
هنگام جمع شدن، روغن از میان سوراخ های درشتی عبور می کند و به همین دلیل است که جمع شدن به سهولت انجام می شود. اما هنگام باز شدن، روغن باید از منافذ ریزتری عبور کند تا فنر باز شود به همین دلیل فرایند باز شدن نسبت به فرایند جمع شدن کند تر است. کمک فنر معمولاً از روغن یا گاز برای جذب انرژی فنر های اتومبیل استفاده می کند. گفتنی است، میزان سختی فنر بر اساس وزن خودرو در هنگام پر و خالی بودن توسط شرکت سازنده تعیین می شود. برخی افراد برای تغییر میزان سختی فنر، از کمک فنر استفاده می کنند که این کار، اصولی نیست. گاهی برخی کمک فنر ها به همراه خود فنر نیز دارند، اما در حقیقت کمک فنر نباید فنر داشته باشد؛ زیرا فنر وسیله ای است که انرژی را فقط ذخیره می کند درحالی که کمک فنر با جذب انرژی، آن را خنثی می کند.

منبع : ۱car