۱۳ محصول جدید سایپا

۱۳ محصول جدید سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: یکی از غفلت های ما طی چند سال گذشته عدم توسعه محصولات جدید خودرو بود لذا در حال حاضر ۱۳ محصول جدید در دستور کار تولید داریم.
سعید مدنی شامگاه چهارشنبه به اتفاق مدیرعامل مگاموتور و مسئولین شهرستان در بازدید از شرکت های صنعتی تولید قطعات خودروی گلپایگان، اظهار داشت: خوشبختانه شاهد روند رو به رشد و توسعه شرکت های صنعتی گلپایگان هستیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه از چندین سال قبل، شرکت های تولید قطعات خودروسازی دچار فراز و نشیب های فراوان شدند، افزود: هم اکنون در شرایط ثبات قرار داریم و امیدواریم تا سال آینده این شرکت ها دو برابر ظرفیت فعلی تولید کنند.
وی با تأکید بر اینکه گروه سایپا نهایت همکاری را چه از بعد فنی و چه از بعد دانش فنی و تکنیکی با این شرکت ها به عمل خواهد آورد، تصریح کرد: در شرایط فعلی به علت عدم وجود ظرفیت کافی در تولید خودرو لازم است بر روی ضعف صنعت خودروسازی بیشتر کار کنیم تا به منظور بالابردن ظرفیت ها توان قطعه سازها را با طرح ها و محصولات جدید افزایش دهیم.
مدنی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان قطعات خودرو با بیان اینکه طی دهه سال ۸۰ تا ۹۰ با افزایش هفت برابری قیمت ها مواجه بودیم و برای به روز کردن قیمت خودرو هیچ اقدامی صورت نگرفت و قیمت های خودرو ثابت بود، افزود: طی این سال ها شرکت های خودروسازی با ضررهای بسیار مواجه شدند و به همین لحاظ تولید خودرو با کاهش شدید مواجه شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه با استقرار دولت جدید روال در حال عادی سازی است، افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته توانستیم پرداخت هایمان را به تولیدکنندگان قطعات خودرو از ۹ماه تا یک سال به سه ماه تا چهارماه و برخی را به روز پرداخت کنیم و به همین لحاظ تولید تا حدی رونق گرفته و روند رو به رشد پیدا کرده است.
وی با انتقاد از برخی سیاسی بازی ها در امور خودرو، بیان داشت: با تدوین برنامه استراتژیک تا سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا سال ۱۳۹۵ به تولید سال ۹۰ برگردیم و به تولید سه میلیون خودرو که دو میلیون برای مصارف داخلی و یک میلیون برای صادرات است، دست یابیم.
مدنی تصریح کرد: ما در صادرات به ۱۴ کشور با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر طرف هستیم و بر همین اصول تولید یک میلیون خودرو جهت صدور به کشورهای موردنظر را برنامه ریزی کرده ایم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه یکی از غفلت های ما طی چند سال گذشته عدم توسعه محصولات جدید خودرو بود، افزود: در حال حاضر ۱۳ محصول جدید در دستور کار تولید داریم.
وی در پایان با بیان اینکه از نظر توسعه محصول مشکل خاصی نداریم، اظهار داشت: شرکت های تولید قطعات باید دارای طرح مدون باشند و با توجه به نیاز ۳۰ درصد تولید بلبرینگ بنا داریم این صنعت را به طور کامل در کشور ایجاد نموده و به لحاظ وجود پایه آن در شهرستان گلپایگان طرح توسعه آن هم در این شهرستان باید پیگیری شود.