Ford

Ford

فورد 

شرکت فورد و صنایع بین المللی هارمن عنوان نمود که خودروهای فورد در سال آینده دارای سیستم صوتی BO برای رفع تقاضای فزاینده مشتریان برای دریافت سیستم صوتی با کیفیت و دارای قیمت مناسب است.

gt_dunlop_hill_p05_20055_v04_final151112

خودروسازان هنوز عنوان نکرده اند کهچند خودرو با این سیستم جدید خواهند فروخت یا کدام مدل خاص ابتدا این تکنولوژی را خواهند داشت. تنها خبر این است که این کار به صورت جهانی ارائه خواهد شد.

فورد عنوان نمود که شراکت انحصاری، حاصل درک این امر است که برند صوتی خودرو عامل مهمی در بررسی خرید مشتریان است

این تغییر به مطالعات برند سرگرمی و سیستم صوتی آمریکا ۲۰۱۶ IPSOS مربوط است که در آن حدود ۳/۱ خریداران خودروهای جدید عنوان نموده اند که برند صوتی خودرو اثر مهمی بر تصمیم خرید آن ها دارد. مطالعه نشان داده که اگر خودرو دارای برند صوتی خوبی مانند برند بانک و اولوفسن باشد تا ۵۰% از مشتریان آن را بر تصمیم خرید خود موثر می دانند.

بیل ویمن نائب رئیس بازاریابی سیستم صوتی جهانی خودروی شرکت هارمن عنوان نموده که شراکتی با خودرو ایجاد شده که براساس درک این مسئله است که مشتریان خواهان تجربه یک موسیقی با کیفیت در رانندگی با خودرو هستند

اگر شما به نحوه تناسب سبک زندگی مشتریان و سیستم صوتی می اندیشید باید بگویم که این بخش روزمره ای از زندگی افراد است و انتظارات آن ها این است : می خواهم که هر جا که می روم موسیقی خوبی گوش دهم ( به نقل از ویمن  در شبکه خبری اتوماتیو). این بخش بزرگی از این شراکت است و هدف، ارائه تجربه ای از موسیقی است

برند رول که گران ترین برند هارمن است با برند لوکس فورد در دسامبر ۲۰۱۴ اقدام به شراکت نموده است. ویمن عنوان نمود که کیفیت، دیگر دارایی منحصر به فرد تکنولوژی نیست که تنها عده خاصی آن را داشته باشند

آلان نورتون، سرپرست فنی ارشد سیستم صوتی اتومبیل در شکت فورد عنوان نمود که این خودروسازان به خواسته های مشتریان توجه می کند که می گویند: به ما بهترین سیستم صوتی که استطاعت پرداخت آن را داشته باشیم ارائه کنید.

جایگذاری و تنظیم دستگاه اسپیکر، متناسب با مدل خودرو است و این موجب حفظ بهترین صدای ممکن در خودرو می شود. نورتون می گوید این سطحی از کیفیت صدای خلق شده است و از این رو شما نیازی به تنظیم کنترل یا تجربه منقطع شده ندارید.

چون صدای خوب ان چیزی است که افراد هنگام شنیدن به آن نیاز دارند دو شرکت به دنبال این هستند که مشتری چگونه می تواند موسیقی را به شکل مناسبی تجربه کند

به عنوان مثال ویمن عنوان نموده که بررسی شکل و طراحی خودرو در بررسی مسئله ای مانند صوت و دستیابی به کیفیت مشابه از سوی مشتری بسیار حائز اهمیت است. از این رو مشتری نیازی به بررسی سیستم صوتی یا اعتراضی به کنترل آن ندارد

او افزود که بهترین سیستم صوتی، سیستمی است که شما متوجه شنیدن آن نشوید.